Contact adres:

Passendalestraat 1A – 2600 Berchem – België

Telefoon:

+32 (0)3 366 18 50

 

Doelstelling
Van de LOF-prijs

Met de LOF-prijs willen wij elk jaar een persoon en/of organisatie loven die professioneel en/of in zijn/haar werking het Nederlands consequent koestert en promoot. Niet zomaar staat onze moedertaal die wereldwijd zo’n 24 miljoen taalgenoten telt, centraal.  Naast  Nederland en Vlaanderen – de Lage Landen – is onze landstaal ook officieel erkend in Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Tel daarbij de 14.000 studenten die Nederlands leren aan een universiteit of hogeschool in 40 verschillende landen van hier tot in Tokyo en dan besef je dat wij de 40ste meest gesproken taal op de blauwe planeet spreken en gebruiken. Niet niks dus als je weet dat onze aardbol zo’n 6000 talen telt. In de sociale media scoren we met plaats 12 nog straffer dank zij de sterk ontwikkelde taaltechnologie.

Je mag gerust stellen dat ons Nederlands echt een wereldtaal is en daar mogen wij best trots op zijn!

De werkgroep LOF-prijs wil het goed gebruik

van de Nederlandse taal bevorderen en promoten.

Werkgroep LOF-prijs

Waar willen we naartoe?

De LOF-prijs is een gepassioneerde voorvechter van de Nederlandse taal en we zijn er trots op dat we, samen met oprichter Jan Roukens, de LOF-prijs sinds 2003 hebben uitgereikt. We zijn vastbesloten om de belangrijkheid van deze prijs te vergroten en meer mensen bij dit betekenisvolle initiatief te betrekken. Ons overkoepelende doel is om meer aandacht en bewustzijn te genereren over de toekomst van de Nederlandse taal.

Om dit te bereiken, zijn we toegewijd aan strategische planning en het aanpakken van belangrijke vragen. Hierbij hoort ook het evalueren of we ambitieuzer moeten zijn in onze inspanningen en zelfs overwegen om de SOF-prijs nieuw leven in te blazen, wat positieve aandacht kan brengen voor ons werk. We moeten ook de voordelen beoordelen van het gescheiden houden van het symposium en de LOF-prijs of het samenvoegen ervan.

We geloven dat het cruciaal is om elk jaar een naam en een datum toe te kennen aan de prijsuitreiking. Dit zal niet alleen de profilering van de LOF-prijs verhogen, maar het zal ons ook helpen om effectief ons bericht naar politici te communiceren over het kritieke belang van het ondersteunen van de Nederlandse taal. We zijn vereerd om samen te werken met de geachte Taalunie, die een onschatbare rol speelt bij het toezicht houden op taalaangelegenheden in zowel Nederland als Vlaanderen.

Onze belofte aan U

Verdediging van de Nederlandse Taal

De werkgroep LOF-prijs wil de Nederlandse taal in de Lage Landen van noord tot zuid verdedigen.

Respect voor de Nederlandse Taal

De werkgroep LOF-prijs vraagt respect voor de Nederlandse taal aan iedereen die in ons taalgebied leeft.

Promoten van de Nederlandse Taal

De werkgroep LOF-prijs wil de Nederlandse taal promoten in al haar facetten

Maak kennis met de
Werkgroep LOF-prijs

De organisatie ligt in handen van een werkgroep bestaande uit leden van: