Contact adres:

Passendalestraat 1A – 2600 Berchem – België

Telefoon:

+32 (0)3 366 18 50

 

LOF-dag 2023. Een terugblik.

LOF-dag 2023. Een terugblik.

LOF-dag 2023. Een terugblik. ‘Nog nooit heb ik zo’n mooie prijs gekregen’ dat was de reactie van Bart Peeters na de uitreiking van de LOF-prijs 2022. Lees hier het verslag en bekijk de video’s van de LOF-dag 2023.

Bent u ook bezorgd over de verengelsing van ons hoger onderwijs?

Op de voorpagina van De Tijd van 19 september jl. werd melding gemaakt van de voortschrijdende verengelsing van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Zo werden aan onze universiteiten en hogescholen tot drie keer meer inschrijvingen voor anderstalige opleidingen opgetekend dan eerder het geval was.

LIER bedevaartoord en stad sinds eeuwen  (deel 2)

LIER bedevaartoord en stad sinds eeuwen (deel 2)

Na de 3e omwalling welke samen met de verbindingsgracht tussen de Grote en de Kleine Nete als stadsverdediging in de 15 eeuw werd aangelegd, worden tussen 1508 en 1516 het Groot en het Klein Spui gebouwd. Deze sluisgebouwen zorgden ervoor dat het waterpeil van de Binnennete en de vlietjes in de zgn. ‘Kuip’ op peil gehouden werd, zodat de binnenstad niet meer kon overstromen. Heden bestaat nog enkel het Groot Spui.

De inschrijvingen zijn open.

Nieuwsbrief 1 augustus de inschrijvingen zijn open. U kan zich nu inschrijven voor de LOF-dag en LOF-prijs uitreiking van 30 september 2023.

LIER bedevaartoord en stad sinds eeuwen 

LIER bedevaartoord en stad sinds eeuwen

De stad Lier heeft zijn oorsprong te danken aan zijn patroonheilige: Sint-Gummarus. Moerassig rivierland. Oorspronkelijk was Lier een moerassig rivierland waarin de Grote en Kleine Nete zich een weg baanden waardoor het lager gelegen gebied regelmatig overstroomd werd. In dit vroegere waterzieke gebied werd in 1860 – bij het uitdiepen van de vest t.h.v. de […]